Huisregels

Huisregels van de KPJ 

Binnen de KPJ:

 • Aanwijzingen van deurdienst of bestuursleden dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Alcoholgebruik onder de 18 is niet toegestaan.
 • Roken is niet toe gestaan in de KPJ, roken mag tot 01:00 uur op een feestavond buiten, hierna geldt de regeling; Naar buiten is naar huis.
 • Het is ten strengste verboden om met drank te gooien, dit i.v.m. onze geluid en lichtinstallaties.
 • Men mag zelf geen drank meenemen, verstop dit dan ook niet rondom het gebouw.
 • Glazen mogen niet mee naar buiten, de drank dient binnen genuttigd te worden.
 • Geweld of vandalisme wordt niet getolereerd in de KPJ.
 • De KPJ gedoogt ook geen mensen die onder invloed zijn van drugs en/of drugsgebruik binnen de KPJ.
 • Diefstal wordt niet gewaardeerd, de volgende dag de jas terugbrengen wordt wel gewaardeerd.
 • Brandgevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk) zijn ook ten strengste verboden in de KPJ.

 

Buiten de KPJ:

 • Tijdens feesten dient de KPJ afgescheiden te worden van de tuin van Corrie met behulp van de daarvoor aanwezige hekken.
 • Het is verboden auto’s, scooters of andere vervoersmiddelen bij de ingang van de kerk te zetten.
 • Het is niet de bedoeling dat er tijdens een feest mensen blijven hangen op het kerkplein, dit in verband met onze buren.
 • Om dezelfde reden wordt ook geschreeuw, muziek of andere vormen van overlast niet gewaardeerd.

Bij overtreding van één van bovenstaand regels dient het bestuur ten allen tijde te worden ingelicht. Wie de regels overtreedt zal ook de consequenties moeten aanvaarden. Deze consequenties zullen de overtreder meteen, of na overleg met de rest van het bestuur, duidelijk worden gemaakt. Bij ernstige overtredingen kan men worden geschorst voor een nog nader te bepalen tijd.

Word lid!

Heb je na het leren kennen van de leukste vereniging van Eemnes, besloten om lid te worden? Dan kan dat hier! Lidmaatschap bij KPJ Eemnes, kost slechts €19,50 per jaar. Lid worden kan alleen nog op de algemene ledenvergaderingen. Lever tijdens de vergadering je formulier in en word lid!