Historie KPJ Eemnes

Tegenwoordig is de KPJ een bloeiende jongerenvereniging maar hoe is dat indertijd begonnen en hoe heeft de club zich ontwikkeld?

Zo’n 80 jaar geleden was Eemnes nog een echte boerengemeenschap. De boeren begonnen kort na 1900 met belangenverenigingen. Eerst waren dat een soort coöperaties. Grofweg na 1914 kwamen er organisaties op basis van geloof. Zo kreeg Eemnes in 1932 een rooms-katholieke boerenvereniging: de ABTB oftewel Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond. De boeren vonden het kennelijk nodig om ook hun zonen te organiseren. Daarom werd in Eemnes op 8 december 1933 een JBTB oftewel Jonge Boeren en Tuinders Bond opgericht. En daarmee was de voorloper van de KPJ geboren. Het initiatief was dus door de ABTB genomen met medewerking van de Eemnesser pastoor Müter en de heer Van Lieshout van de landelijke ABTB.

Bij de oprichtingsvergadering meldden zich meteen 20 leden. Daaruit werd het volgende bestuur gekozen: Voorzitter: Antoon Stoutenburg (1913-1977) Secretaris: Antoon van Klooster (1912-1989) Penningmeester: Lammert van ’t Klooster (1911-2001). Nadat in 1940 de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken verminderden de activiteiten en op een gegeven moment lag alles stil. Echter bloeide na de bevrijding in 1945 de JBTB weer op. In die tijd blijken de gebroeders Ruth en Richard van Klooster voorzitter te zijn geweest. Secretaris was Jan Schouten en penningmeester Jan Wouters. Zo rond 1956 begonnen er contacten te ontstaan tussen de ongetrouwde jonge meisjes van de RK Boerinnenbond en de JBTB. In 1976 werd er ook een afdeling opgericht voor de boerendochters, namelijk de MBA (dit stond voor Meisjes Beweging ABTB). De MBA had een zelfstandig bestuur maar er werd ook activiteiten met de JBTB georganiseerd.
Het jaar 1968 werd een zeer belangrijk jaar. In het land was inmiddels de KPJ als organisatie ontstaan: de Katholieke Plattelands Jongeren. In Eemnes wilde men daarin ook meegaan en daarom werd in een gezamenlijke jaarvergadering van de JBTB en de MBA op 13 oktober 1968 besloten tot een fusie. Zo was de Eemnesser afdeling van de KPJ geboren.
De KPJ trad in deze tijd in Eemnes meer naar buiten. In oktober 1970 werd in een schuur bij Loonbedrijf Post aan de Meentweg het eerste Schuurfeest georganiseerd. In Eemnes bestond sinds 1957 ook een vereniging voor katholieke jongeren, die geen boerenachtergrond hadden: de EJOKA (Eemnesser Jonge Katholieken). Deze jongeren kregen op een gegeven moment een eigen clubgebouw in de Vleermuis, de voormalige kleuterschool achter het klooster bij de katholieke kerk. Rond 1970 is er een tijd geweest dat ook de jongeren van de KPJ elke zondag bij elkaar kwamen in De Vleermuis. De behoefte werd echter steeds groter om een eigen clubgebouw te krijgen. Vooral de voorzitters Evert de Groot (1971-1972) en Wim Peek (1972-1973) schijnen zich daar enorm voor ingezet te hebben. Er werd onderhandeld met het rooms-katholiek kerkbestuur. De H. Hartschool naast de RK kerk kwam leeg te staan. De kerk wilde het gebouw wel gaan verhuren. Na veel overleg werd besloten tot een tweedeling: de oostelijke helft werd een tandartsenpraktijk en de westelijke helft werd het clubgebouw voor de KPJ. Maar voor het zover was, moest er heel wat verbouwd worden. Het clubgebouw “Iduna” werd officieel geopend op 19 januari 1974 met een fles champagne en een fanfare.

Afbeelding1

De bar in het clubgebouw van de KPJ, 13 februari 1979.
V.l.n.r. Miep Rigter(?), Ronald van Dijk, Theo van der Wardt.

De modernere KPJ kreeg ook gestalte in allerlei andere activiteiten. Er werd al veel aan sport gedaan maar nu kwamen er ook allerlei creatieve activiteiten, cursussen en discussieavonden.
In 1978 vond er een eerste verbouwing plaats van het clubgebouw. In de periode van 1978 tot 1982 werden er niet alleen toneelstukken gespeeld, maar werd er ook aan cabaret gedaan! In 1983 steeg het aantal leden tot 220. In deze periode is de KPJ ook begonnen met activiteiten waarmee de bekendheid vergroot werd, waaronder de  “De Sterkste Man” tijdens Koninginnedag.

Afbeelding2

Verbouwing clubgehouw KPJ-Eemnes in 1990.
Op de vensterbank toenmalig voorzitster Miriam van ’t Klooster.

Volgens Miriam van ’t Klooster (voorzitter 1988-1992) is daarna, zo rond 1995, een andere KPJ ontstaan. De band met de agrarische sector is minimaal geworden. De meeste jongeren worden lid omdat ze bij de KPJ lekker feest kunnen vieren. Het aantal studenten onder de KPJ’ers wordt steeds groter. Dat betekent minder echt handige jongens en meiden. Als er voorheen iets verbouwd moest worden in het clubgebouw hielp iedereen mee; nu komt er een enkele handigerd. Enkele kroonjuwelen zijn door alle jaren heen gebleven. Allereerst de inzet van de KPJ bij de Eemnesser festiviteiten. De oud-voorzitters zeggen: “Onze trots zijn de Eemnesser feestweken, waarin we 24 uur per dag bezig waren! Eén groot hoogtepunt!” Een Eemnesser feestweek zonder de KPJ is ondenkbaar. Nog steeds is er binnen de club sociale controle en dat zorgt ervoor dat je veilig uit kunt gaan. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de KPJ nu, anno 2008, maar liefst 400 leden telt”. Dat men dit waardeert is gebleken op 19 september jl. toen de KPJ winnaar werd van de Eemnesser koeientrofee.

Zo’n vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar is eigenlijk een rijk bezit voor Eemnes. Daarbij moet niet vergeten worden dat deze club zichzelf bedruipt. Een echte Eemnesser club waar toch ook jongeren van buiten op af komen. Er wordt wel gepraat over het geheim van de KPJ maar wat daar ook achter zit, het is te hopen dat de KPJ-formule het in Eemnes nog vele jaren zal volhouden.

Bron: HKE Jaargang 30 – Henk van Hees

Afbeelding3

Groep KPJ’ers die een schuurfeest organiseerden eind tachtiger jaren:

Staand v.l.n.r.: Kees v.d. Tweel, Tom Koot, Eerhard Huiden, Frank v.d. Akker, Dicky Ranzijn. Middelste rij v.l.n.r.: Nicole Nap, Antoon de Boer, Gerard Hoofd, Ton Rigter, André van ’t Klooster. Voorgrond v.l.n.r. Marcel Willenborg, Bert Hilhorst (liggend), Jolanda Martens, Evelien Stalenhoef.

 

Word lid!

Heb je na het leren kennen van de leukste vereniging van Eemnes, besloten om lid te worden? Dan kan dat hier! Lidmaatschap bij KPJ Eemnes, kost slechts €19,50 per jaar. Lid worden kan alleen nog op de algemene ledenvergadering. Lever tijdens de vergadering je formulier in en word lid!

Meer foto’s

Bekijk hier ons fotoalbum!